Protestante Kerk Hoogersmilde

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Hoogersmilde

 

Mededeling vanuit de kerkenraad

In verband met de adviezen van de regering van 23 maart 2020 rond het Corona-virus, heeft de kerkenraad besloten dat wij als PKN Hoogersmilde alle kerkdiensten en bijeenkomsten tot 1 juni laten vervallen .

Een ingrijpende beslissing, maar wel een beslissing die het beste is.

Wilt u dit bericht ook zoveel mogelijk doorgeven?

Laten we met elkaar vertrouwen op deze woorden van God en ervoor bidden dat dit virus spoedig zal verdwijnen, zodat de sociale contacten in de samenleving weer hervat kunnen worden en wij als gemeente weer samen kunnen komen. 

 

Ds, Raatjes en zijn echtgenote verzorgen op

                                             Paasmorgen 12 April om 10.00 uur

vanuit de kerk een korte viering.

U kunt die beluisteren via kerkdienstgemist.nl

De Kerkenraad

 

SAMEN BENT U NAMELIJK HET LICHAAM VAN CHRISTUS, EN IEDER AFZONDERLIJK ZIJN LEDEN. (1 KOR. 12:27)

In de gemeente wordt samen de liefde van God gevierd. Zondags gaan we gezamenlijk naar de kerk en door de week staan we daar op verschillende manieren bij stil. De gemeente is ook een plek waar naar elkaar wordt omgekeken. Vers 26 zegt niet voor niets: "En als een lid lijdt, lijden alle leden mee. Als een lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich me." We zoeken met elkaar wegen om als kleine gemeente, een aantrekkelijke gemeente te zijn, die oog heeft voor het dorp, de wereld en alles wat daar gebeurt. Dit werd al in de eerste gemeenten in de eerste eeuw gedaan. Wij geven daar ook blijk van, maar dan op een voor deze tijd passende wijze. Er moet nog veel gebeuren, maar we zetten de schouders eronder. Wat is het mooi om te zien, dat we maar een klein dorp zijn en toch hier groot in zijn. Op deze website kunt u adressen/telefoonnummers en informatie over de kerkdiensten en overige activiteieten vinden. Misschien dat velen hierdoor inspiratie krijgen om daad-werkelijk SAMEN STERK TE ZIJN!


Belangrijke telefoonnummers:

Voor pastorale vragen kunt u contact opnemen met ds. J. Raatjes 0593-526137

 

 

 

Kerkdiensten

AANVANG KERKDIENSTEN IN K.C. DE SCHAKEL:

Eerste weekende na verzetten zomertijd om 9.30 uur, vanaf april

Eerste weekende na verzetten wintertijd om 10.00 uur, vanaf november

Meer informatie over de kerkdiensten vindt u hier

Onze diensten zijn ook te beluisteren op www.kerkdienstgemist.nl

Meer informatie
Kerkgroet

De kerkgroet wordt via de mail verzonden en zal op zondag voor de kerkdienst te zien zijn op de beamer.