Protestante Kerk Hoogersmilde

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Hoogersmilde

Alleen kerkdiensten online m.i.v. heden (17-12-2020)

De kerkenraad heeft besloten het advies van de PKN op te volgen en met ingang van komende zondag 20 december de kerkdiensten online te volgen tot nader orde.

De diensten zijn te beluisteren via kerkdienstgemist.nl Kerkelijk Centrum De Schakel (zie link rechts van de pagina, kerkdiensten)

 

Vacature Predikant/Kerkelijk werker (60%) voor de Protestantse Gemeente Smilde (40%) en ProtestantseGemeente Hoogersmilde (20%)Voor meer informatie en solliciteren, lees meer

Gebruiksplan kerkgebouw


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de scriba, Ali Waninge. Dit kan via een mail naar
pknhoogersmilde@gmail.com of telefonisch 0592-45 92 42.

SAMEN BENT U NAMELIJK HET LICHAAM VAN CHRISTUS, EN IEDER AFZONDERLIJK ZIJN LEDEN. (1 KOR. 12:27)

In de gemeente wordt samen de liefde van God gevierd. Zondags gaan we gezamenlijk naar de kerk en door de week staan we daar op verschillende manieren bij stil. De gemeente is ook een plek waar naar elkaar wordt omgekeken. Vers 26 zegt niet voor niets: "En als een lid lijdt, lijden alle leden mee. Als een lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich me." We zoeken met elkaar wegen om als kleine gemeente, een aantrekkelijke gemeente te zijn, die oog heeft voor het dorp, de wereld en alles wat daar gebeurt. Dit werd al in de eerste gemeenten in de eerste eeuw gedaan. Wij geven daar ook blijk van, maar dan op een voor deze tijd passende wijze. Er moet nog veel gebeuren, maar we zetten de schouders eronder. Wat is het mooi om te zien, dat we maar een klein dorp zijn en toch hier groot in zijn. Op deze website kunt u adressen/telefoonnummers en informatie over de kerkdiensten en overige activiteieten vinden. Misschien dat velen hierdoor inspiratie krijgen om daad-werkelijk SAMEN STERK TE ZIJN!


Belangrijke telefoonnummers:

Voor pastorale vragen kunt u contact opnemen met ds. J. Raatjes 0593-526137.
Als ds Raatjes afwezig is kunt u contact opnmen met uw wijkouderling.

 

 

 

Kerkdiensten

AANVANG KERKDIENSTEN IN K.C. DE SCHAKEL:

Eerste weekende na verzetten zomertijd om 9.30 uur, vanaf april

Eerste weekende na verzetten wintertijd om 10.00 uur, vanaf november

Meer informatie over de kerkdiensten vindt u hier

Onze diensten zijn ook te beluisteren op www.kerkdienstgemist.nl

Meer informatie
Kerkgroet

De kerkgroet wordt via de mail verzonden en zal op zondag voor de kerkdienst te zien zijn op de beamer.