Protestante Kerk Hoogersmilde

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Hoogersmilde

Zondag 5 juli a.s. hopen we weer te mogen starten met het bijwonen van de zondagse
eredienst.
Een commissie heeft het kerkgebouw en De Schakel ingericht volgens de RIVM-richtlijnen
en het PKN-protocol.

Om ervoor te zorgen dat we het toegestane maximum aantal personen die in het kerkgebouw aanwezig mogen zijn niet overschrijden, dient u zich van te voren aan te melden bij de scriba, Ali Waninge. Dit kan via een mail naar pknhoogersmilde@gmail.com of telefonisch 0592-45 92 42.

Graag vermelden met hoeveel personen u komt en of u tot dezelfde huishouding behoort.
U kunt zich iedere vrijdagavond tot uiterlijk 20.00 uur aanmelden.
Via de ingang van De Schakel kunt u naar binnen.
Wij verzoeken u niet eerder aanwezig te zijn dan 10 minuten voor aanvang van de
dienst, de aanwijzingen op te volgen en op de aangegeven plekken plaats te nemen.
Bij de uitgang staan collecteschalen waarin u uw bijdrage kunt doen.
Wij wijzen u op uw eigen verantwoordelijkheid in dezen:
* blijf thuis bij corona gerelateerde klachten
* houdt 1,5 meter afstand
* het desinfecteren van uw handen, daartoe staan pompjes bij de ingang

Gebruiksplan kerkgebouw

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de scriba, Ali Waninge. Dit kan via een mail naar
pknhoogersmilde@gmail.com of telefonisch 0592-45 92 42.

SAMEN BENT U NAMELIJK HET LICHAAM VAN CHRISTUS, EN IEDER AFZONDERLIJK ZIJN LEDEN. (1 KOR. 12:27)

In de gemeente wordt samen de liefde van God gevierd. Zondags gaan we gezamenlijk naar de kerk en door de week staan we daar op verschillende manieren bij stil. De gemeente is ook een plek waar naar elkaar wordt omgekeken. Vers 26 zegt niet voor niets: "En als een lid lijdt, lijden alle leden mee. Als een lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich me." We zoeken met elkaar wegen om als kleine gemeente, een aantrekkelijke gemeente te zijn, die oog heeft voor het dorp, de wereld en alles wat daar gebeurt. Dit werd al in de eerste gemeenten in de eerste eeuw gedaan. Wij geven daar ook blijk van, maar dan op een voor deze tijd passende wijze. Er moet nog veel gebeuren, maar we zetten de schouders eronder. Wat is het mooi om te zien, dat we maar een klein dorp zijn en toch hier groot in zijn. Op deze website kunt u adressen/telefoonnummers en informatie over de kerkdiensten en overige activiteieten vinden. Misschien dat velen hierdoor inspiratie krijgen om daad-werkelijk SAMEN STERK TE ZIJN!


Belangrijke telefoonnummers:

Voor pastorale vragen kunt u contact opnemen met ds. J. Raatjes 0593-526137.
Als ds Raatjes afwezig is kunt u contact opnmen met uw wijkouderling.

 

 

 

Kerkdiensten

AANVANG KERKDIENSTEN IN K.C. DE SCHAKEL:

Eerste weekende na verzetten zomertijd om 9.30 uur, vanaf april

Eerste weekende na verzetten wintertijd om 10.00 uur, vanaf november

Meer informatie over de kerkdiensten vindt u hier

Onze diensten zijn ook te beluisteren op www.kerkdienstgemist.nl

Meer informatie
Kerkgroet

De kerkgroet wordt via de mail verzonden en zal op zondag voor de kerkdienst te zien zijn op de beamer.