Protestante Kerk Hoogersmilde

Kerk & Organisatie

Algemene informatie:

Kerkelijk centrum "De Schakel" , Rijksweg 178, 9423 PD Hoogersmilde. Telefoon 0592-45157 / 06-49987058

Bankrelatie: Rabobank NL17RABO0328900559 t.n.v. Prot. Gemeente Hoogersmilde


WEBSITE

Hebt u informatie voor de website of ziet u iets wat niet correct is dan kunt u contact opnemen met Riëtte Gorter: riettegortertillema@gmail.com


GEBRUIK VAN DE KERK EN DE ZALEN VAN DE SCHAKEL

Voor vergaderingen en het gebruiken van de zalen of de kerk kunt u contact opnemen met mevr. D. Kiers-Moes tel. 459157 of dhr. Js Visscher tel. 459367


ADMINISTRATIE EN BOEKHOUDING

Dhr. Js. Visscher (boekhouder kerk) tel. 459367. Dhr. A. Gorter (boekhouder diaconie) tel. 458010.


PREEKVOORZIENING EN REGELING ORGANISTEN

Dhr. M. van der Velde, 0592 - 459195


LEDENADMINISTRATIE

Mevr. D. Daling-Wildeboer tel. 459016 / ddaling@gmail.com


INLEVERADRES KOPIJ VOOR HET KERKBLAD

Mevr. B. Koopmans-Gropstra tel. 459606 / betsy.koopmans@home.nl


INLEVERADRES KOPIJ KERKGROET

Mw. B. Visscher tel.nr 0592 - 459367. betsyvisscher@xs4all.nl


KERKBLAD SMILDE

Deze verschijnt 1 keer in de 14 dagen. De abonnementskosten van 17,50 worden jaarlijks d.m.v. een acceptgirokaart geind. Gaat u verhuizen of heeft u op- of aanmerkingen over de bezorging van het kerkblad, neemt u dan gerust even cotact op met dhr. J. Visscher, tel. 459035 / j.g.visscher@zonnet.nl


COLLECTEMUNTEN

Deze zijn verkrijgbaar bij dhr. Js Visscher, Servatiusstraat 18 tel 0592 459367


KOSTERSDIENSTEN

Fam. J. Boerma, tel. 459205

Fam. J. Kamps, tel. 459764

Fam. J. Meilof, tel. 458771

Fam. K. Daling, tel. 459016

Fam. E. Daling, tel. 459601

Fam. Js. Visscher, tel. 459367 (contactpersoon)


BEAMERTEAM

Tijdens de diensten wordt in de kerk gebruik gemaakt van de beamer om liederen en bijbelgedeelten te projecteren.

Contactpersoon voor vragen:Dineke Daling  tel. 0592 - 459016.  ddaling@gmail.com

 

Kerkdiensten

AANVANG KERKDIENSTEN IN K.C. DE SCHAKEL:

Eerste weekende na verzetten zomertijd om 9.30 uur, vanaf april

Eerste weekende na verzetten wintertijd om 10.00 uur, vanaf november

Meer informatie over de kerkdiensten vindt u hier

Onze diensten zijn ook te beluisteren op www.kerkdienstgemist.nl

Meer informatie
Kerkgroet

De kerkgroet wordt via de mail verzonden en zal op zondag voor de kerkdienst te zien zijn op de beamer.