Protestante Kerk Hoogersmilde

College van Kerkrentmeesters

Het College van is er voor de niet pastorale zaken binnen de gemeente. Het College is verantwoordelijk voor de geldinzameling, zoals Kerkbalans en het beheer van de gebouwen binnen de gemeente. Er wordt iedere maand een vergadering gehouden. Het College bestaat uit zeven leden. Twee hiervan zijn lid van de kerkenraad. De boekhouder maakt geen deel uit van het college.

Samenstelling:

In verband met de nieuwe privacywet kunnen wij de namen niet openbaar laten zien.

 

Kerkdiensten

AANVANG KERKDIENSTEN IN K.C. DE SCHAKEL:

Eerste weekende na verzetten zomertijd om 9.30 uur, vanaf april

Eerste weekende na verzetten wintertijd om 10.00 uur, vanaf november

Meer informatie over de kerkdiensten vindt u hier

Onze diensten zijn ook te beluisteren op www.kerkdienstgemist.nl

Meer informatie
Kerkgroet

De kerkgroet wordt via de mail verzonden en zal op zondag voor de kerkdienst te zien zijn op de beamer.